Vigtig viden

Færdselstavler

Download PDF

Inden køreprøven

Det er meget vigtigt, at du grundigt læser og øver dig på nedenstående, inden du går til din køreprøve. En god og grundig forberedelse vil alt andet lige gøre dig meget mere sikker og rolig, når du skal ud og køre, da du derved beviser overfor den prøvesagkyndige, at du er hjemme i stoffet.

Nedenstående er de emner, som den prøvesagkyndige stikprøvevist vil udspørge dig om. Forbered dig grundigt på alle emnerne, og husk at der er tale om viden, der er værd at have hele tiden – og ikke bare til køreprøven. Det er nemlig en viden, der vil kunne hjælpe dig med at holde din bil vedlige, når du en dag får din egen bil.

De ord som er markeret med fed er vigtige at få med.

Rigtig god køreprøve.

 

Horn

Horn skal have en klar og konstant tone. Ikke falde eller stige i lydstyrke eller tone. Der må ikke være flere toner i hornet.

Lygter og reflekser

Som huskeregel for lygter er der 3 punkter at huske på: Antal, farve og lovkrav til synlighed.

For nogle lygter, fx nærlys er der flere end et enkelt lovkrav.
Lygter og reflekser skal være rene og hele, og alle lygter skal kunne lyse.
Lygter i et lygtepar skal have ens farve og lysstyrke.

Foran på bilen

Nærlys

2 stk.
Lyse hvidt eller gulligt.
Lyse asymmetrisk. Må ikke være symmetrisk.
Oplyse vejen mindst 30 meter frem.
Fald på 1 cm pr meter = 1 %.
Må ikke blænde.

Fjernlys

2 stk.
Lyse hvidt eller gulligt.
Oplyse vejen mindst 100 meter frem.
Skal blænde.

Positionslys/parkeringslys

2 stk.
Lyse hvidt eller gulligt.
Skal kunne ses fra en afstand af 300 meter.

Bagpå bilen

2 røde reflekser bag på bilen må ikke være trekantede (kun for påhængskøretøj)

Baglygter

2 stk.
Lyse rødt.
Ses på en afstand af 300 meter.

Stoplygter

3 stoplygter, ældre biler kun 2.
Lyse rødt.
Skal lyse væsentligt kraftigere end baglygter.

Nummerpladelygter

Nummerpladelygter skal have mindst et hvidt lys, der skal belyse den bageste nummerplade så denne kan ses på en afstand af 20 meter.

Blinklygter

6 stk. = (2 foran, 2 på siderne og 2 bagpå).
Skal lyse gult.
Kunne ses tydeligt i sollys.
Skal blinke 1-2 gange i sekundet.

Havariblink

Havariblinket skal kunne tænde alle 6 gule blinklygter samtidig.

Styretøj

Skal virke let, sikkert og hurtigt.

Der må ikke være ratslør i nyere biler (med tandstangstyring). Man kontrollerer, om der er ratslør ved at rulle vinduet ned i førersiden, stige ud af bilen, lukke efter sig, dreje en smule på rattet, mens man kigger på venstre forhjul, som øjeblikkeligt skal følge bevægelserne.

Hjulene skal stå i ligeud-stilling, og motoren skal være startet når kontrollen udføres.

Bremser

Skal virke sikkert, hurtigt og virksomt.

Bremseforstærker/vakuumforstærker kontrolleres ved at træde på bremsepedalen ca. 5 gange med slukket motor. Derefter startes motoren, mens foden holdes på bremsepedalen, som vil synke til normalt niveau.

Bremsepedalen må ikke kunne trædes i bund, når der trædes hårdt på pedalen og må ikke synke, mens den holdes nedtrådt ved konstant tryk. Belægningen på bremsepedalen skal være ru. Der må ikke være slør i bremsepedalen så den kan flyttes til siderne.

Motorrum

Der findes en række beholdere, som skal kunne udpeges:

Motorblokken må ikke være tilsølet af udsivende olie.
Motoren må ikke udvikle unødig røg og støj.

Beholder til kølervæske.
Symbol på låget er et termometer.
Væskestand mellem min. og max.

Beholder til sprinklervæske.
Symbol på låget er en forrude med sprinkler.
Der skal være tilstrækkeligt med sprinklervæske i beholderen.
Kontrolleres når man sidder bag rattet og aktiverer kontakt til sprinklervæske. Kommer der ikke sprinklervæske på forruden, er beholderen tom og skal fyldes op.

Beholder til bremsevæske.
Væskestand mellem min. og max.
!! Er væskestanden ved min. skal der nye bremsebelægninger på. Ikke påfylde væske på denne beholder.

Beholder til servovæske.
I biler hvor en servobeholder findes, skal væskestanden stå mellem min. og max.
Beholderen findes ikke i alle biler, da der er biler som er forsynet med elektrisk servostyring.

Motorolie.
Aflæses på oliepind og skal være mellem min. og max. Motorolie påfyldes i toppen af motorblok.

 

Udstødning

Udstødningssystemet skal være tæt og sidde fast.

Bærende dele

Biler er forsynede med fjedre og støddæmpere ved alle fire hjul. Man kontrollerer en støddæmper, ved at stå ved siden af hjulet og presse hårdt og kortvarigt ned på fx. motorhjelmen lige over hjulet, hvormed bilen synker og hurtigt igen kommer op i normal stilling. Fortsætter bilen med at gynge lidt, er det tegn på at støddæmperen er defekt.

Der må ikke komme støj eller mislyde fra fjedre eller støddæmpere.

Dæk

Dæk, fælge og hjullejer skal være hele og ubeskadigede.

Der skal som minimum være 1,6 mm mønster på alle dæk. Dæk skal være monteret parvist ens og monteret i korrekt omløbsretning.

Dæk skal være pumpet op til korrekt dæktryk. Se i instruktionsbogen.

Pigdæk er tilladte at køre med fra 1. november til 15. april.

Download PDF