Kontrolstof inden køreprøven

Inden du skal ud og køre i byen vil den prøvesagkyndige stille dig nogle spørgsmål om bilens indretning og udstyr.​ I praksis vil den prøvesagkyndige spørge ind til nedenstående. Ud fra afsnit 1 i Undervisningsplan til kategori B (alm. bil) skal man kunne nedenstående til den praktiske prøve.

1.2.2 Styreapparat

4) Der må normalt ikke være ratslør. Dette kontrolleres ved at hjulene straks følger rattets bevægelse (i biler med servostyring foretages kontrollen med startet motor).

5) Væskestanden i en eventuel servobeholder skal følge bilfabrikantens forskrifter. Dette kontrolleres enten ved at væskestanden er mellem min.- og max.-mærket eller ved at kontrollampen herfor ikke er tændt.

1.2.3 Bremser

4) Bremsepedalen må ikke kunne trædes i bund når der trædes hårdt på pedalen. Pedalvandringen er i øvrigt afhængig af bilfabrikatet.

5) Bremsepedalen må ikke synke, mens den holdes nedtrådt ved konstant tryk.

6) Ved bremser med vakuumforstærker skal bremsepedalen (efter trykudligning) dog synke et lille stykke, mens den holdes nedtrådt, og motoren derpå startes.

7) Væskestanden i bremsevæskebeholderen skal være mellem min.- og max.-mærket, eller ved at kontrollampen herfor ikke er tændt.

1.2.4 Lygter, reflekser og horn

11) Alle lygter og reflekser skal være hele og rene, og alle lygter skal kunne lyse.

12) Nærlyset må ikke blænde (bedømt på, at overkanten af lysgrænsen falder 1 cm pr. m).

13) Stoplygterne skal give væsentligt kraftigere lys end baglygterne.

14) Blinklygterne skal blinke med gult lys, der tydeligt kan ses i sollys.

15) Havariblinket skal kunne tænde alle blinklygter samtidig.

16) Nummerpladelygter skal have hvidt lys, der kan belyse den bageste nummerplade.

17) Lygter i et lygtepar skal have ens farve og lysstyrke.

18) Hornet skal have en klar, konstant tone.

1.2.5 Motor og udstødningssystem mv.

1) Motoren må ikke udvikle unødig røg og støj.

2) Motoren må ikke være tilsølet af udsivende olie.

3) Udstødningssystemet skal være tæt og sidde fast.

4) Motorolie skal være påfyldt i tilstrækkelig mængde, aflæst på oliepindens max. og min. –mærker eller efter instruktionsbogens anvisninger.

5) Kølervæske skal være påfyldt i tilstrækkelig mængde bedømt efter instruktionsbogens anvisninger.

1.2.7 Bærende dele

7) Dæk skal have mindst 1,6 mm dybde i hovedmønstret på alle hjul, eventuelt bedømt ved slidindikatorer.

8) Støddæmpere skal være virksomme ved alle hjul, bedømt ved, at bilen straks går i ro efter en kraftig påvirkning af støddæmperne.

1.2.9 Særligt udstyr

9) Sprinklervæske skal være påfyldt i tilstrækkelig mængde.