Forløbet

Når du tager kørekort hos Kørkort.dk, har vi en relativ fast fremgangsmåde, der sikrer, at både du og jeg når målet; nemlig at du får et kørekort på kort tid og bliver en ansvarsfuld bilist.

Til din første teoritime får du den lektionsplan, som vi skal følge.

Nedenfor er en oversigt over hele forløbet frem mod dit kørekort. Klik på overskrifterne for at læse nærmere.

 

Tilmelding til teorihold

Som det første skal du tilmelde dig et af teoriholdene. Det kan du gøre her online. Du modtager så en opringning, hvor vi sammmen finder ud af, hvad der passer dig bedst.

Du må begynde med at tage dit kørekort 3 måneder før din 17 års fødselsdag, dog tidligst gå til teoriprøve en måned før du fylder, og til praktisk prøve på selve dagen.

De ordinære hold løber over 8 uger.

Teorihold og tilmelding

ikon-tilmelding

Teoriundervisning

Til din første teoritime får du en del praktiske informationer, og du kan stille spørgsmål om emner, som du ønsker afklaret.

Teoriundervisning der sidder fast!

Her har vi personlig undervisning. Den personlige kontakt mellem elev og kørelærer har resulteret i, at vi har en rigtig lav dumpeprocent, både til teoriprøver og køreprøver.

Er det ikke rigtigt, at man lærer mere når det er sjovt? :-) Derfor tilrettelægger vi undervisningen, så den bliver levende, spændende og sjov, samtidig med at den er seriøs og vi lægger naturligvis vægt på, at der skal være rig mulighed for at deltage aktivt i undervisningen.

Undervisning i teori forløber over 8 gange og du kan forvente at det varer 3 timer pr. gang. Der er efter politiets forskrifter mødepligt. I alt skal du have 29 lektioner af 45 min. varighed.

Du kommer ud at køre, når du har haft 3 gange teoriundervisning. Når vi nærmer os afslutningen af teoriforløbet, vil vi tage en del teoriprøver sammen, så du lærer teknikken ved en prøve.

ikon-teoriundervisning

Førstehjælp

For at du kan få et kørekort, skal du i henhold til loven gennemgå et kursus i trafikrelateret førstehjælp. Det er vigtigt, at alle bilister kan yde førstehjælp. Det vil helt sikkert kunne redde flere liv, end hvad der tidligere var tilfældet. Blot det at gennemføre et førstehjælpskursus, kan have en afsmittende effekt der betyder, at flere vil udvise en mere ansvarsfuld kørsel.

Vi anbefaler kurset “Førstehjælp til kørekort” hos FOF Aarhus. Kurset varer 8 timer og koster fra kr. 445,-. Det er faktisk billigt for at få evnen til at redde liv. Førstehjælpskurserne afholdes jævnligt og med en professionel instruktør. Betaling foregår online.

ikon-forstehjaelp

Manøvrebane

Som noget af det første i hele forløbet skal du på lukket manøvrebane (kravlegård). Her lærer du at betjene bilen og indøver nogle grundlæggende manøvrer. På manøvrebanen kører 3 elever i hver sin bil. Vi tager os god tid, så du bliver fortrolig med styring, gear, kobling, m.v. Du vil blive instrueret af en kørelærer gennem de forskellige øvelser, hvorefter du selv skal udføre de forskellige øvelser. Kørelæreren hjælper dig via radioen.

Din fordel ved at starte ud på en manøvrebane er, at du kan nøjes med at koncentrere dig om at lære bilen at kende. Du skal med andre ord ikke bruge din opmærksomhed på at tage hensyn til anden trafik. De første timer i en skolevogn kræver ofte ekstraordinært megen koncentration og fokus fra din side, da der er mange funktioner og manøvrer, som du skal lære at bruge. Ofte vil de skulle bruges i kombination med hinanden. Hvor godt, at de første køretimer foregår på en manøvrebane!

Heldigvis kommer funktioner og manøvrer hurtigt til at ”sidde på rygraden”, og så får du meget mere ud af dine køretimer, når du kommer ud at køre i trafikken.

Her kommer du til at skulle bruge 4 lektioner x 45 min.

ikon-manoevrebane

Køretimer

Efter 3 gange teoriundervisning er du klar til din første køretime. Du kommer ud at køre på de offentlige veje i min skolevogn, så du kan få afprøvet dine færdigheder i praksis. Jeg som kørelærer er selvfølgelig med i skolevognen, så alt kan foregå, som det skal.

De første gange hvor du har køretimer, foregår over to kørelektioner; altså 2×45 minutter. Første køretime starter med at jeg kører, til vi er kommet uden for centrum, hvorefter det bliver din tur til at køre skolevognen.
Du behøver ikke være nervøs for at køre, for selvom du sidder bag rattet, kan jeg sagtens køre og styre bilen fra højre sæde, så du kan være helt rolig, når du har køretime.

Hos Kørkort.dk er det sådan, at dine køretimer ligger mellem 2-4 lektioner i teori. På den måde lærer du hurtigt den teoretiske del i praksis, hvilket betyder at du har lettere ved at huske, det du lærer. Vi fortsætter på denne måde, til teoriundervisningen er slut. Herefter begynder vi at køre mere i centrum.

For at kunne få kørekort er det et lovmæssigt krav, at du har minimum 16 kørelektioner á 45 minutter i praktisk køreundervisning. Det betyder dog ikke, at man altid er klar. Her er det, at du og jeg snakker om, hvad du mangler for at kunne bestå en køreprøve. Da trafikken i de store byer er noget tættere end andre steder i landet,  vil det ofte være mere krævende at blive en sikker og opmærksom bilist. For at være godt rustet til køreprøven, vil nogle ekstra køretimer ofte være givet godt ud.

Udover almindelig kørsel kommer vi også til at øve nogle manøvrer, som f.eks. parallelparkering, og jeg giver naturligvis opskriften på den præcise parallel-parkering.

ikon-koeretimer

Teoriprøve

Efter gennemført teoriundervisning og med mindst 14 køretimer, er du klar til at aflægge en teoriprøve. Første prøve på vejen mod dit kørekort. Du er formentlig nervøs og har fugtige håndflader. Men inden du er nået så langt, har vi til teoriundervisningen gennemgået flere evaluerende prøver, og vi skal nok sørge for, at du er godt rustet til at aflægge teoriprøven.

Teoriprøven foregår på den måde, at du i forhold til et billede og båndoptagede spørgsmål skal afgive svar i et afkrydsningsskema. Du må have 5 fejl ud af de 25 billeder. Med en forholdsvis koncentreret indsats, så kan langt de fleste bestå teoriprøven første gang. Vi vil i hvert fald gøre alt, hvad vi kan, for at hjæpe dig med at bestå din teoriprøve.

Husk at medbringe Lektionsplan, Ansøgning om Kørekort og pas til teoriprøven.

ikon-teoriproeve

Køreteknisk anlæg

Inden du kan komme til køreprøve, skal du på køreteknisk anlæg (glatbane). Her skal du gennemføre nogle øvelser i køreteknik; først på tør vej og efterfølgende på glat vej. Her er tale om øvelser, der kan være dig til stor hjælp, når du fremover skal køre i egen bil. Du kan på køreteknisk anlæg godt forberede dig på at få et par gode snurreture.

På køreteknisk anlæg kommer du til at prøve forskellige manøvrer på både tør og glat vejbelægning. Meningen er at du skal få kendskab til nogle grundlæggende fysiske forhold, som hjælper dig til at forstå vigtigheden af at hastigheden, styringen og bremsning tilpasses efter forholdene. Samtidig skal du opnå færdighed i at kunne kontrollere bilen under moderat hastighed i visse kritiske situationer.

Afprøv dine grænser

Ved glatbanekørsel har bilen meget lidt kontakt med underlaget, og det er derfor ret nemt at miste kontrollen over den. Det er derfor vigtigt, at du lærer at håndtere bilen under sådanne forhold. Et køreteknisk kursus giver dig mulighed for at få prøvet dine grænser af under forskellige forhold, samtidig med at der er rigeligt plads og høj sikkerhed.

De praktiske forhold

Køreteknisk anlæg er i Viborg. Vi booker en tid til dig og du bliver hentet og bragt til banen i minibus. Dernede får du din egen bil at køre i. Alle bilerne har radio, så instruktøren kan få kontakt til eleverne under kørslen og omvendt.

ikon-koereteknisk

Køreprøve

Efter bestået teoriprøve har du endnu nogle køretimer, inden du kan komme til den praktiske køreprøve. Du og jeg finder i fællesskab ud af, hvornår du er klar til den praktiske køreprøve. Du skal være så rutineret, at det efter køreprøven er forsvarligt, at lade dig køre bil på egen hånd.

Nu er du snart klar til at komme ud at køre som en risikobevidst og ansvarsfuld bilist. Du skal nu vise den prøvesagkyndige, hvor god du er til at køre bil. Uanset hvordan du normalt har det i prøvesituationer, så er det vores klare målsætning, at når du skal i gang med køreprøven, vil det være med en glæde, lyst og motivation, der fører dig glat igennem køreprøven.

Inden selve køreprøven starter du og jeg med en opvarmningstime, hvor vi gennemgår lygter, motorrum, osv. Herefter kører vi en tur i skolevognen, så du er helt klar, og på rolig vis kan gå i gang med din køreprøve.

Køreprøven starter med, at du skal svare på nogle spørgsmål om bilens indretning og udstyr. Derefter kører du en rute, som den prøvesagkyndige anviser. Turen varer minimum 25 minutter. Når du har bestået din køreprøve, får du straks dit midlertidige kørekort, som gælder i hele Norden.

Før din køreprøve

Som anført ovenfor, gennemgår du og jeg bilens indretning og kører en opvarmningstur lige inden din køreprøve. Det er dog meget vigtigt, at du grundigt læser og øver dig på informationen, du finder på siden “Vigtig viden” inden du går til din køreprøve. En god og grundig forberedelse vil mere end noget andet gøre dig sikker og rolig, når du skal ud og køre, og vil bevise overfor den prøvesagkyndige, at du er hjemme i stoffet.

Vigtig viden

ikon-koereproeve